Digitalna transformacija podjetja KOFRA-livarna d.o.o.
Uspešno smo kandidirali na razpisu 
Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)
.
Naziv operacije:  DIGITALIZACIJA PODJETJA KOFRA-LIVARNA d.o.o.
Cilj operacije je digitalizacija in optimizacija poslovnih procesov, izboljšati digitalne kompetence zaposlenih, spodbujati energetsko in snovno učinkovite procese in povečati dodano vrednost na zaposlenega.
Projekt znaša 166.680,00 EUR neto od tega znašajo lastna sredstva 66.680,00 EUR in nepovratna spodbuda 100.000,00 EUR.
Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani
 
.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
 
Nazaj na spletno stran!
KOFRA - LIVARNA d.o.o. 2019
Tlačno litje aluminija za potrebe elektro in avtomobilske industrije.
Digitalna transformacija podjetja KOFRA-livarna d.o.o.
Uspešno smo kandidirali na razpisu 
Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)
.
Naziv operacije:  DIGITALIZACIJA PODJETJA KOFRA-LIVARNA d.o.o.
Cilj operacije je digitalizacija in optimizacija poslovnih procesov, izboljšati digitalne kompetence zaposlenih, spodbujati energetsko in snovno učinkovite procese in povečati dodano vrednost na zaposlenega.
Projekt znaša 166.680,00 EUR neto od tega znašajo lastna sredstva 66.680,00 EUR in nepovratna spodbuda 100.000,00 EUR.
Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani
 
.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
 
Tlačno litje aluminija za potrebe elektro in avtomobilske industrije. Nazaj na spletno stran!
KOFRA - LIVARNA d.o.o. 2019
Digitalna transformacija podjetja KOFRA-livarna d.o.o.
Uspešno smo kandidirali na razpisu 
Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)
Naziv operacije:   DIGITALIZACIJA PODJETJA KOFRA-LIVARNA d.o.o.
Cilj operacije je digitalizacija in optimizacija poslovnih procesov, izboljšati digitalne kompetence zaposlenih, spodbujati energetsko in snovno učinkovite procese in povečati dodano vrednost na zaposlenega.
Projekt znaša 166.680,00 EUR neto od tega znašajo lastna sredstva 66.680,00 EUR in nepovratna spodbuda 100.000,00 EUR.
Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Tlačno litje aluminija za potrebe elektro in avtomobilske industrije. Nazaj na spletno stran!
KOFRA - LIVARNA d.o.o. 2019